• வலைப்பதிவு_

தொழில் செய்திகள்

  • ரிலேவின் செயல்பாட்டுக் கொள்கை மற்றும் செயல்பாடு

    வரையறை - ரிலே என்றால் என்ன?ரிலே என்பது ஒரு மின் கட்டுப்பாட்டு சாதனம் ஆகும், இது தனிமைப்படுத்தும் செயல்பாடு கொண்ட ஒரு தானியங்கி மாறுதல் உறுப்பு ஆகும்.இந்தக் கட்டுரையில், Wenzhou E-fun, ரிலேக்களின் செயல்பாட்டுக் கொள்கை, பயன்பாடு மற்றும் வகைப்பாடு ஆகியவற்றை சுருக்கமாக அறிமுகப்படுத்துவோம், இதன் மூலம் மக்கள் பொதுவாக ஒரு பொது...
    மேலும் படிக்கவும்
  • சோதனை ரிலேகளுக்கு எடுக்கப்பட்ட அளவீடுகள்

    1.Testing Contact Resistance நாம் மல்டிமீட்டர் எதிர்ப்பைப் பயன்படுத்தி நிலையான மூடிய தொடர்பு மற்றும் நகரும் புள்ளியின் எதிர்ப்பை அளவிடலாம், அதன் எதிர்ப்பு மதிப்பு 0 ஆக இருக்க வேண்டும், மேலும் நிலையான திறந்த தொடர்பு மற்றும் நகரும் புள்ளியின் எதிர்ப்பு மதிப்பு எல்லையற்றது.இதனால் ஒரு n ஐ வேறுபடுத்தி அறிய முடியும்...
    மேலும் படிக்கவும்